(+48) 515 574 581

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego

Polityka Prywatności Sklepu Internetowego Lunares.pl

  1. W ramach korzystania ze sklepu internetowego Klient w przypadku decyzji o zakupie zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych - imienia i nazwiska, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz danych adresowych w celu realizacji złożonego zamówienia poprzez sklep internetowy przez Administratora Danych Osobowych.

  2. Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego Lunares w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma Lean Logics Sp.z o.o. z siedziba w Krakowie, przy ulicy Samuela Bogumiła Lindego 1C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia (Wydział XI Gospodarczy- KRS) pod numerem KRS 0000602467, identyfikująca się numerem NIP 6772398750, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50 000zł.

  3. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

  4. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.